తగ్గిన మామిడి ధరలు

విజయవాడ: నున్న మార్కెట్‌లో మామిడి ధరలు తగ్గాయి. సోమవారం బంగినపల్లి రకం టన్ను కనిష్ఠ ధర రూ.20 వేలు పలుకగా, గరిష్ఠ ధర రూ.40 వేలు, తోతాపురి రకం టన్ను కనిష్ఠ ధర రూ.8 వేలు, గరిష్ఠ ధర రూ.16 వేలు పలికాయి. చెరకు రసాలు టన్ను కనిష్ఠ ధర రూ.14 వేలు, గరిష్ఠ ధర రూ.23 వేలు పలికాయి.download

Categories : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

93 − = 84