తిరుమల గురించి కొన్ని విశేషాలు..!!

Tirumala-Cat-Legend

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ గర్భగుడి లోని ఒక దైవీకమైన పిల్లి గురించి మీకు తెలుసా! శ్రీ వారి గర్భగుడి లో ఒక పిల్లి అనుచానంగా నివసిస్తు వస్తోంది. మాములు గా శ్రీ వారి ఆలయం బంగారు వాకిలి తలుపులు తెల్లవారు జామున 3 గంటల కు సుప్రభాత సేవ సమయం లో అర్చకుల చే తెరువబడుతాయి. ఆ సమయం లో బంగారు వాకిలి లోపలి కి అర్చకులు, జీయంగారు స్వామి, ఏకాంగి తో పాటుగా ‘సన్నిధి గొల్ల’ అనబడే ఒక యాదవుడూ మాత్రమే ప్రవేశిస్తారు. కాని అదే సమయం లో అశ్చర్యకరం గా ఒక దైవీకమైన పిల్లి క్రమం తప్పకుండా వీరితో పాటుగా బంగారు వాకిలి లో ప్రవేశిస్తుంది. ఇది శ్రీ వారి లీల మాత్రమే గాని మరియొకటి కాదు. ఈ పిల్లి (లేక పిల్లులు)సుమారు గా 100 సంవత్సరముల(ఈ గుడి తో సంభంధం ఉన్నటువంటి పూర్వికుల నుండి గ్రహించిన సమాచారం మేరకు) నుండి శ్రీ వారి గర్భాలయం లో వున్నట్టు తెలుస్తోంది. మాములుగా రాత్రి శ్రీ వారి ఏకాంత సేవ సమయం లో తలుపులు మూసి వేస్తారు. ఆ సమయం లో బ్రహ్మాది దేవతలు శ్రీవారి ని అర్చిస్తారని ప్రతీతి. ఆ సమయం లో గర్భాలయం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను లోపల ఎవ్వరు ఉండకుడదు. ఇది అనుచానం గా శ్రీ వారి ఆలయం లో వస్తున్న సంప్రదాయం. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ పిల్లి కూడా ఈ నిబంధన ను క్రమంతప్పక పాటిస్తుంది. ఆ తర్వాత తిరిగి సుప్రభాత సమయం లో నే అర్చకుల తో పాటు ఈ పిల్లి లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ పిల్లి శ్రీ వారి కి నివేదించిన తర్వాత మాత్రమే ప్రసాదం స్వీకరిస్తుంది అది కూడా అర్చకులు పిల్లి చేసే సంజ్ఞలను గుర్తించి ప్రసాదాన్ని పిల్లి కోసం పెట్టినప్పుడు మాత్రమే అది స్వీకరిస్తుంది.అలాగే రాత్రి ఏకాంత సేవ సమయం లో శ్రీ వారి కి నివేదించబడిన పాలు అర్చకులు ఇవ్వగా స్వీకరిస్తుంది. శ్రీ వారి కి నివేదించని ప్రసాదాన్ని ఇది స్వీకరించదు. ఇది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. మరొక విషయమేంటంటే ఈ పిల్లి ఆయుర్దాయం తీరిన వెంటనే ఆ స్థానం లో మరొక పిల్లి శ్రీ వారి కైంకర్యం చేయడానికి సిద్ధంగా వుంటుంది. ఈవిధంగా శ్రీ వారు మనుష్యుల తో పాటు జంతువులను కుడా కటాక్షిస్తున్నారు!

Categories : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 + = 28