రైలుతో స్టంట్స్ చేస్తూ తన రెండు కాళ్ళు పోగొట్టుకొన్నాడు.

train-stunts-4

రైలుతో స్టంట్స్ చేస్తూ తన రెండు కాళ్ళు పోగొట్టుకొన్నాడు.ఇటీవల కాలంలో స్టంట్ చేయటం.. వాటిని సోషల్ మీడియాలో పెట్టాలన్న ఆలోచనతో ప్రమాదాలబారిన పడుతున్నారు. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అందరినీ మేలు కొలుపేందుకు ఈ ఫోటో తప్పక షేర్ చేయండి.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *